10/1 Girls Varsity v Midland Trail - andyaltmanphoto