Girls Varsity vs Catholic, 9/15/08 - andyaltmanphoto